Nita Luci mban ligjëratë në ASU

Me ftese te qendres Melikiane nga Universiteti Shteterore i Arizones, instruktorja e Qendres per Energji dhe Qendrueshmeri, Dr. Nita Luci do te mbaje ligjeraten me titull: Thëngjili, burimet e ripërtrithsme dhe protesta: Perspektiva etnografie mbi energjinë në Kosovë. Ligjerata do te mbahet me daten 1 prill ne ora 21:00 (ora 12:00 sipas kohes se Arizones). Te ftuar jane te gjithe bashkepuntoret shkencor te Qendres Melikiane. Te interesuarit tjere mund te kyqen ne zoom: https://asu.zoom.us/j/2547561917.Nita Luci flyer.pdf