SHËRBIMET QË OFROHEN

Certifikatë për Menaxhimin e Energjisë dhe Mjedisit 

Certifikatë për Energjinë e Ripërtëritshme dhe Qëndrueshmërinë 

BROSHURË INFORMIMI PËR STUDENTË


Konferenca e 2-të Ndërkombëtare “Qëndrueshmëria Mjedisore dhe Ndryshimet Klimatike” me fokus në dekarbonizimin për një të ardhme të qëndrueshme synon të frymëzojë akademinë, vendimmarrësit dhe palët e interesit për të trajtuar në mënyrë aktive sfidat e ndryshimeve klimatike në mënyrë që të ketë ndikim pozitiv. Kjo konferencë gjithashtu kërkon të hulumtojë mënyrat se si shoqëria mund të promovojë një tranzicion më efikas të energjisë në Kosovë dhe se si akademia mund të ndihmojë në reduktimin e rreziqeve nga ndryshimet klimatike dhe të punojë në qëndrueshmërinë mjedisore.

Ky edicion do të sjellë akademikë të ndryshëm nga Evropa dhe SHBA-ja.

Identiteti vizuel i këtij edicioni është i lidhur ngushtë me temën e tij, e cila shpreh në mënyrë të përsosur tërë filozofinë e lidhjes tonë të pandashme me natyrën dhe marrëdhënien e thellë simbiotike që prek thelbin e qenies tonë, gjithashtu edhe luftën tonë për ta mbrojtur natyrën dhe tokën.

Frymëzuar nga simboli universal që përdoret për të treguar materialet dhe produktet e riciklueshme, logoja përbëhet nga tri shigjeta të renditura në drejtim të akrepave të orës, duke simbolizuar konceptin e qëndrueshmërisë dhe përcjellë mesazhin e përgjegjësisë mjedisore.

Tri ngjyrat kryesore janë e verdha, e gjelbra dhe e kaltra.

E verdha simbolizon shpresën për një të ardhme të qëndrueshme dhe besimin në aftësinë e njerëzimit për të trajtuar sfidat mjedisore dhe për të bërë ndryshime pozitive.

Pos natyrës, e gjelbra përfaqëson ndërgjegjësimin për ndryshimin e klimës dhe nevojën për veprim klimatik.

Ndërsa ngjyra e kaltër përdoret për të simbolizuar rëndësinë e ruajtjes së ujit dhe përdorimin e përgjegjshëm të burimeve të ujërave të ëmbla.

Qëndrueshmëria mjedisore dhe dekarbonizimi nevojitet të kenë rëndësi të veçantë në politikat dhe strategjitë afatgjate të një vendi, prandaj në konferencë do të ketë prezent shumë vendimmarrës nga Qeveria e Kosovës të cilët do të luajnë një rol kyç në shterjen e agjendave dhe rekomandimeve nga akademia dhe ekspertët. 

UPHP QEQ - Shpallje Publike_20.01.2022_ns.docx
Thirrja për aplikim të studentëve QEQ Shtator 2021.pdf

Ngjarje dhe Aktivitete të Qendrës

Mbahet takim i Këshillit të Instruktorëve të QEQ-it, diskutohen kurset dhe mundësitë që kjo qendër ofron

Dr. Zeqir Veselaj, instruktor në QEQ është fitues i Civil Society Scholar Award 2021 

Në QEQ fillon zbatimi i projektit 1 vjeçar të financuar nga Ambasada e SHBA-ve në Kosovë

QEQ certifikon 53 auditorë të energjisë

Energjia e Ripërtëritshme dhe Qëndrueshmëria

Ceremonia e hapjes inauguruese të programit certifikues 

Instruktorja e QEQ, mban ligjëratë në ASU