Qendra për Energji dhe Qëndrueshmëri


Tabela e kurseve te programeve certifikuese.docx

SHËRBIMET QË OFROHEN

Certifikatë për Menaxhimin e Energjisë dhe Mjedisit

Certifikatë për Energjinë e Ripërtëritshme dhe Qëndrueshmërinë

BROSHURË INFORMIMI PËR STUDENTË

Thirrja për aplikim të studentëve QEQ Shtator 2021.docx

Ngjarje dhe Aktivitete të Qendrës

Në QEQ fillon zbatimi i projektit 1 vjeçar të financuar nga Ambasada e SHBA-ve në Kosovë


QEQ certifikon 53 auditorë të energjisë


Energjia e Ripërtëritshme dhe Qëndrueshmëria

Ceremonia e hapjes inauguruese të programit certifikues

Instruktorja e QEQ, mban ligjëratë në ASU


Dr. Zeqir Veselaj, instruktor në QEQ është fitues i Civil Society Scholar Award 2021