QEQ vazhdon me ofrimin e programit certifikues për studentë edhe në vitin akademik 2019/20

Posted on November 14, 2019

Duke filluar nga 1 Tetor 2019, QEQ ka vazhduar me ofrimin e programit certifikues “Energjia e ripërtëritshme dhe qëndrueshmëria”. Në këtë semestër në program janë regjistruar 22 studentë. Të gjithë studentëve të regjistruar në semestrin aktual në QEQ-it ju ofrojmë fillim të mbarë dhe përfundim të suksesshëm të programit.

Programit certifikues “Energjia e ripërtëritshme dhe qëndrueshmëria” do të ofrohet edhe në semestrin e ardhshëm, ndërsa njoftimi për aplikim do të publikohet në gjysmën e dytë të Janarit 2020