Qendra për Energji dhe Qëndrueshmëri


Thirrje për aplikim

Qendra për Energji dhe Qëndrueshmëri e Universitetit të Prishtinës (QEQ) ju fton të bashkoheni në programet më aktuale dhe më inovative ndërdisiplinore në Universitetin e Prishtinës – programet certifikuese të QEQ:

1. “Energjia e Ripërtëritshme dhe Qëndrueshmëria”

2. “Menaxhimi i Energjisë në Komunitet

Klikoni këtu për më shumë informata.

SHËRBIMET QË OFROHEN

Certifikatë për Menaxhimin e Energjisë - MEK

Certifikatë për Energjinë e Ripërtëritshme - ERQ

BROSHURË INFORMIMI PËR STUDENTË

Energjia e Ripërtëritshme dhe Qëndrueshmëria

Ceremonia e hapjes inauguruese të programit certifikues

Në QEQ fillon zbatimi i projektit 1 vjeçar të financuar nga Ambasada e SHBA-ve në Kosovë


Tabela e kurseve te programeve certifikuese.docx