Qendra për Energji dhe Qëndrueshmëri


Thirrje për aplikim

Qendra për Energji dhe Qëndrueshmëri e Universitetit të Prishtinës (QEQ) ju fton të bashkoheni në programet më aktuale dhe më inovative ndërdisiplinore në Universitetin e Prishtinës – programet certifikuese të QEQ:

1. “Energjia e Ripërtëritshme dhe Qëndrueshmëria”

2. “Menaxhimi i Energjisë në Komunitet

Klikoni këtu për më shumë informata.

SHËRBIMET QË OFROHEN

Certifikatë për Menaxhimin e Energjisë - MEK

Certifikatë për Energjinë e Ripërtëritshme - ERQ

BROSHURË INFORMIMI PËR STUDENTË

Në QEQ fillon zbatimi i projektit 1 vjeçar të financuar nga Ambasada e SHBA-ve në Kosovë


QEQ certifikon 53 auditorë të energjisë


Energjia e Ripërtëritshme dhe Qëndrueshmëria

Ceremonia e hapjes inauguruese të programit certifikues

Instruktorja e QEQ, mban ligjëratë në ASU


Dr. Zeqir Veselaj, instruktor në QEQ është fitues i Civil Society Scholar Award 2021


Tabela e kurseve te programeve certifikuese.docx