SHËRBIMET QË OFROHEN

Certifikatë për Menaxhimin e Energjisë dhe Mjedisit 

Certifikatë për Energjinë e Ripërtëritshme dhe Qëndrueshmërinë 

BROSHURË INFORMIMI PËR STUDENTË

UPHP QEQ - Shpallje Publike_20.01.2022_ns.docx
Thirrja për aplikim të studentëve QEQ Shtator 2021.pdf

Ngjarje dhe Aktivitete të Qendrës

Mbahet takim i Këshillit të Instruktorëve të QEQ-it, diskutohen kurset dhe mundësitë që kjo qendër ofron

Dr. Zeqir Veselaj, instruktor në QEQ është fitues i Civil Society Scholar Award 2021 

Në QEQ fillon zbatimi i projektit 1 vjeçar të financuar nga Ambasada e SHBA-ve në Kosovë

QEQ certifikon 53 auditorë të energjisë

Energjia e Ripërtëritshme dhe Qëndrueshmëria

Ceremonia e hapjes inauguruese të programit certifikues 

Instruktorja e QEQ, mban ligjëratë në ASU